Dârul Harb FetvalarıDarul İslami'tikadMürted-İrtidadSual & Cevâb

Şerîat-ı Muhammediyye’de Mürted’in Hükmü Nedir?

Mürtedin Hükmü

Suâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, İslâma dahil olup, yahud evveli İslâm olan ama akabinde bundan rucū‘ eden kimsenin hükmü nedir?

Cevâb: Erkek ise katl olunmaktır! Bir kimse dâru’l-İslâm beldesinde (1) küfran-i nimet olan bu vaziyyeti izhâr eder, tevbe etmez, yapdığı ‘amelide kerîh gözmez ise, Şâri’ Teâlâ (2) ve Resūlünün kat’i emriyle  (3) cumhūr ulemâ katlinde hükm etmiştir.

HAŞİYE
Fi’l hakîka; Allâh ve Resûlü indinde ahdini bozmuş, yüz çevirmiş şahsın hala daha İslâm cemiyyeti içinde kalarak hayâtını idâme ettirmesi beklenemez. Zira bu kimse dîn-i İslâmı terk ile küçülterek ona karşı muhâlif ve muhârip olmuş, aleyhinde propaganda ihtimâli kesbetmiş, bu cürmü işlemek ile kötü bir numûne teşkil ederek cemiyyetin sahih i‘tiḳâdını ve insicâmını muhâfazasında ve dahi şer’i maksadın ikâmesinde vazîfeli dâru’l-İslâma harb açmıştır!

Görmezmisin ki; Rabbisinden yüz çevirmiş beşeri sistemler bile, seküler keyfiyyet iḥtivâ eden hükümlerinin asla ve kat’a kaldırılamayacağını, teklif dahi edilemeyeceğini iḳrâr ederek bu ḍāll sistemi mudāfa‘a ve muḥāfaẓa etmek adına cebren ḳânūn tertip edebiliyor iken, Şeriât-ı muhammediyye fevḳa’l-‘āde olan niẓâmını idâme ve teba‘asını muhâfaza adına bu fitneyi bu şekilde niye def eylemesin?!

 

DİP NOT
1- Dâru’l-harbde hadler tatbik edilemez.
2- Bakara 217. / Tevbe Suresi 12.  / Nisâ Suresi 89.
3- “Dinini tâdil edeni öldürün!” (Buhârî, Cihad, 149; İtisam, 28)

İLYÂS C. YILDIZ

İslâm Devletler Hukūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu