CihadDârul Harb FetvalarıDarul İslamSual & Cevâb

İmâm Şâfiî’ye Göre Dâru’l-İslâmın Dâru’l-harbe Tehavvül Etmesi Muhâl midir?

İmâm Şâfiî'ye Göre Darul Harb

       Süâl: Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- vardığı hükümlere göre dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi muhâl midir?

       Cevâb: Hayır… Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- vardığı hükümlere göre dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi aslâ ve kat’â muhâl değildir!

       Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- 2’li telakkîsine göre: Bir ülke (nizâmının ve/veyâhūd kânûn-ı esâsîsinin şerîat-ı Muhammediyye esâs alınıp, ona münâsib bir şekilde teşkîl ve icrâ’ edilmesiyle) dâru’l-İslâm olunca emvâlde bir el değişdirme mevzū’-ı bahis değil ise hem mülkiyyet hukūku îtibâriyle hem de nizâmının ve/veyâhūd kânûn-ı esâsîsinin şerîat-ı Muhammediyye esâs alınıp, ona münâsib bir şekilde teşkîli ve icrâ’sı ibtâl edilerek yerine gayr-i şer’î nizâm/kânûnlar ikâme edilmesi/edilmeleri esbâb-ı mûcibesiyle siyâseten dâru’l-harb olur.

       Zîrâ, Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- vardığı kâidevî hükümlere göre:

       Kefere mü’minlerin emvâline istîlâ’ ile hukūken mâlik olamazlar.

       Ve sebeb-i harb küfürdür.

   H Â Ş İ Y E

       Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-İmâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi ve/veyâhūd etmemesi mes’elesine binâ’en vücûda gelen 2’li telakkîsinin esâsını siyâset kısmı teşkîl etmekdedir.

       Yânî Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- vardığı hükümlere göre:

       Mülkiyyet hukūku îtibâriyle dâru’l-İslâm olan bir ülke ile dâru’l-İslâm beyninde esâs olan işbu ülkenin siyâseten dâru’l-harb olması esbâb-ı mûcibesiyle dîger dûru’l-harb ile olduğu gibi hükmî veyâhūd fiilî harb hâlidir.

       Bir de dâru’l-İslâmın, mülkiyyet hukūku îtibâriyle dâru’l-İslâm olan dâru’l-harbi fetih etmesi keyfiyyetinde emvâlin mâliklerine iâde edilmeleri lâzıme olur. 

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Kaynak nerede?
  ÜSTAD BEDIÜZZAMAN BIR YERDE ŞEAIRI ISLAMIYE EKSER VARSA ŞERIAT YOKSA DAHI DARI ISLAM OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
  SEN kafana göre şafii mezhebi hakkında kaynak vermeden konuşuyon böyle olmaz

  1. Siyeru’l Evzâi / İmam-ı Şafii
   Muğni’l Muhtâc / Şirbînî
   Mizânu’l Kübra / Şarâni
   Tahrîrü’l-ahkâm fî tedbîri ehli’l-İslâm / Bedre’d-dîn İbn Cemâa
   Ahkâmu’s-sultaniyye / Maverdi

   Neticei kelam; hele şu mes’lede Kaynak gösterilmesini isteyen kimsenin akabinde Said Nursi’yi kaynak gostermesi ayrı bir garabettir. Said Nursi bu mes’elede kaynak mıdır? Kaynak soran bir kimsenin evvela kaynak/menba’ nedir ? Bilmesi lazım gelir.

   1. Elinize sağlık . Emek harcayıp bilgilendirdiğiniz ve kaynak nedir bilmeyene haddini bildiğiniz için .

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu