Dârul Harb FetvalarıHelal-HaramSual & Cevâb

Dâru’l Harb Hudûdlarında Oy/Rey Vermenin Hükmü Nedir?

Süâl: el-Fıkhu’l-İslâmiyye de, dâru’l-harb hudûdları dâhilinde yaşamak mecburiyyetinde kalan müslim kimselerin rey vermesi icâb eder mi?  İcâb ettiği takdirde verilen reyin hükmü nedir?

Cevâb:  Şeriâtın hiç bir vakit câri olmadığı yâhud  ne‘ūẕu bi’llāh din ve nâmus düşmanları eliyle Şerîat-ı Muhammediyyenin iptâl edildiği bir memleket dahilinde yaşamak mecburiyyetinde kalan müslimlerin, emânn mefhumunun dumûra uğratıldığı vakit, yâni akıl, cân, mal, din ve nesîl emniyyetinin kalmadığı bir vasatta, husûsen can emniyyetinden endîşe eder vaziyyetine düçâr olmuş iseler her hâlukarda bu korkusunu izâleye söz veren partiye rey vermesi icâb eder!

Binā’en-‘aleyh rey vermenin icâb ettiği bu vakitte hükmi şahsiyyeti i’tibariyle Şerîat-ı Garra-i Muhammediyye düşmanı ve onun ehli olan kimselere veyâhud müesseselerine düşman bir partiye rey vermek, kat’i surette harâm olup, dâru’l- harbin dâru’l-İslâma tebdîl ettirilmesi davâsına  hizmet etmek maksadıyla hareket eden ve içlerinde müslimlerin işini görecek en edna mütehassıslardan müteşekkil kimselerin olduğu bir partiye rey vermek ise kat’i surette farzdır!

Can hakkına tecâvüzün olmadığı bir vasatta rey vermek icâb etmemekle birlikte,  Şerîat-ı Garra-i Muhammediyyeyi yaşanabilir kılmağa söz vermese dahi müslimlerin müesseselerine izin, işlerinde kolaylık göstereceğini vaâd eden bir partiye rey vermek ise câizdir.

– HAŞİYE –

Şâyet İslâm ve müslîmânları muhâfaza edecek bir dâru’l İslâm yok ise; bu büyük bir kaosa ve işlerde keşmekeşliğe sebebtir. Zirâ Dünya, istikrâr arzeden şer’i kaidelere dayanır ise ancak yaşanabilir hale gelir. Dâru’l İslâm’ın olmadığı bir vasat, esâsı i’tibariyle müslimler için ıssız bir ada gibi olup, orada her halukarda kendinin var ise ehlinin hayâtını idamede gayret sarfetmesi esâs kâidedir.

Ulema ittifak etmiştir ki; tehlikeden kuvvetin yettiği kadar sakınmak, kuvveti galebe çalamayan, dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak, def etmek, def etme kuvveti bulamadığı takdirde bunun vesilesini aramak Peygamberânın dahi âdetidir.

Fi’l-ḥaḳіḳa ilk emir hayâtı idâmedir!

 

 

İLYÂS C. YILDIZ

İslâm Devletler Hukūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu