Dârul Harb FetvalarıHelal-HaramSual & Cevâb

Şerîat-ı Muhammediyye’de, Çalgı Aletlerinin Hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de hangi çalgıların îmâlâtı, satılmaları, çalınmaları, dinlenmeleri harâmdırlar ve câizlerdir?

Cevâb: Piyano, gitar, bağlama, ūd, kânûn, kemân, kemençe vesâire telli çalgıların tamâmı ile vurmalılardan: darbuka, bateri ve emsâli; havâlılar ile nefeslilerden ise: akordiyon, org, saksafon, gayda/tulum, klarnet, flüt, ağız armonikası/mızıkası ve benzerlerinin hem îmâlâtı hem satılmaları hem çalınmaları hem de dinlenmeleri sūret-i kat’iyyede harâmdırlar.

Zîrâ, mûsîkî, hissler üzerinde son derece te’sîrli olup, umûmiyyetle beşeri ya gamma ya da zevke sevk etmek sūretiyle fisk u fücûra yol açmakdadır. Binâ’en-aleyh mûsîkî ile meşgûliyyet umûmiyyetle kâfir ve fâsik kimselerin âdetleri olagelmişdir!

Vurmalı çalgılardan: def, kös, nakkâre, trampet, davul ve kudûm; nefeslilerden ise: ney, nefîr, kaval ve zurnanın hem imâlâtı hem satılmaları hem çalınmaları hem de dinlenmeleri sūret-i kat’iyyede câizdirler.

Hatta düğünlerde ve bayramlarda def ve/veyâhūd davul çalınması teşvîk edilmelidir!

Zira, böyle yapmakda hem nikâhın îlânı hem de sevincin izhârı vardır. 

Ez-cümle Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’deki mehter gibi Îslâm ordusunun her bir askerinin cihâd aşkının ziyâdeleşmesine vesîle olan ve böylece nice gazâ’nın  kazanılmasında te’sîrâtı bulunan bir askerî mızıka takımı teşkîl etmenin câiz olmasından öte hiçbir Şüpeye sahih un mahal olmayan bir katiyetle lazım olduğu aşikardır.

HÂŞİYE

Cevâbda mezkûr bir kısım çalgıların, hem îmâlâtı hem satılmaları hem çalınmaları hem de dinlenmeleri sūret-i kat’iyyede harâm olmalarına binâ’en îmâlâtın ya da çalınmalarının öğretilmeleriyle veyâhūd satılmalarıyle veyahūd çalınmalarıyle elde edilen paralar da sūret-i kat’iyyede harâmdırlar!..

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı