Dârul Harb FetvalarıHelal-HaramSual & Cevâb

Şerîat-ı Muhammediyye’de, Çalgı Aletlerinin Hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de hangi çalgıların îmâlâtı, satılmaları, çalınmaları, dinlenmeleri harâmdırlar ve câizlerdir?

Cevâb: Piyano, gitar, bağlama, ūd, kânûn, kemân, kemençe vesâire telli çalgıların tamâmı ile vurmalılardan: darbuka, bateri ve emsâli; havâlılar ile nefeslilerden ise: akordiyon, org, saksafon, gayda/tulum, klarnet, flüt, ağız armonikası/mızıkası ve benzerlerinin hem îmâlâtı hem satılmaları hem çalınmaları hem de dinlenmeleri sūret-i kat’iyyede harâmdırlar.

Zîrâ, mûsîkî, hissler üzerinde son derece te’sîrli olup, umûmiyyetle beşeri ya gamma ya da zevke sevk etmek sūretiyle fisk u fücûra yol açmakdadır. Binâ’en-aleyh mûsîkî ile meşgûliyyet umûmiyyetle kâfir ve fâsik kimselerin âdetleri olagelmişdir!

Vurmalı çalgılardan: def, kös, nakkâre, trampet, davul ve kudûm; nefeslilerden ise: ney, nefîr, kaval ve zurnanın hem imâlâtı hem satılmaları hem çalınmaları hem de dinlenmeleri sūret-i kat’iyyede câizdirler.

Hatta düğünlerde ve bayramlarda def ve/veyâhūd davul çalınması teşvîk edilmelidir!

Zira, böyle yapmakda hem nikâhın îlânı hem de sevincin izhârı vardır. 

Ez-cümle Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’deki mehter gibi Îslâm ordusunun her bir askerinin cihâd aşkının ziyâdeleşmesine vesîle olan ve böylece nice gazâ’nın  kazanılmasında te’sîrâtı bulunan bir askerî mızıka takımı teşkîl etmenin câiz olmasından öte hiçbir Şüpeye sahih un mahal olmayan bir katiyetle lazım olduğu aşikardır.

HÂŞİYE

Cevâbda mezkûr bir kısım çalgıların, hem îmâlâtı hem satılmaları hem çalınmaları hem de dinlenmeleri sūret-i kat’iyyede harâm olmalarına binâ’en îmâlâtın ya da çalınmalarının öğretilmeleriyle veyâhūd satılmalarıyle veyahūd çalınmalarıyle elde edilen paralar da sūret-i kat’iyyede harâmdırlar!..

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Madem bayram,savaş ve zafer anlarında coşku ve ehemmiyet musiki ile ilân edilmelidir o hâlde mühim olan enstrüman değil enstrümanda ne icra edildiğidir.Bir insan ney ve def ile Allah’ı hatırlayıp kendinden geçiyorsa ben de kanun ve kemanla icra edilen ilahiden lezzet alabilirim.Şu an Müslüman çoğunluğu tarafından frenk kıyafetleri giyiliyor mu, evet.Şu an frenk icatları olan birçok teknolojik alet kullanılıyor mu, evet.Söz konusu onlara benzemekse ney üflerken kullandığımız yazılı sistem de(eser notalarının dizilimi ve adlandırılması) frenklere ait.Bir kavme benzemek onlardan olmaktır, amenna…Lâkin kendi lehimize çevirip istifade edebileceğimiz seçenekler mevcut.Asıl mevzu enstrümandan ziyade icra edilen eser ve eserin icra edildiği mekan olmalı zannımca.Sizce nasıl peki? Selamlar…

    1. Umut Erkan Bey! evveliyyetle ve aleyküm selâm ile teşekkürler… “Asıl mevzû’ enstürümandan ziyâde icra edilen eser ve eserin icra edildiği mekân olmalı” demek asılların en aslını füru hâline getirmeğe kalkışmakdır ki bu ehemmi, mühimmden aşağı hâle getirmekdir! Zîrâ, mûsîkîde asıl olan ses (Vokal)dir ki bir mûsîkî eserinin vücûda gelmesinde asılları teşkil edenler hîç şübhesiz ki -mekân değil- enstürümanlardır! Üstelik bunun gibi mevzû’larda fakîhlerin mevzû’nun uzantılarına dâir verdikleri hükümleri de hesâba katmalıyız ki doktrinel insicâmsızlık meydâna gelmesin! Yânî bir hükmün sahîhliği mevzû’nun uzantılarına dâir verilen hükümler ile insicâmlı olması ile sâbitdir. Saygılarımla…

      1. Herhangi bir çalgı aletini çalmaya başladığında etraftaki tüm şeytanlar kişinin başına toplanır o çaldıkca onlar oynamaya başlar ve alem yaparlar.ihahi okurken Allah’ın kelamına çalgı karıştırılmaz para kazanılmaz haramdır. Çalgı aletleri şeytanidir öğretmek öğrenmek doğru değil Sizden öğrenip günah işleyenlerin günahlarından sizede bir pay yazılıyor kabirazabı kıyamete kadar artarak devam eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu