Dârul Harb FetvalarıDarul İslamHelal-HaramSual & Cevâb

Fâiz Akdindeki Tenzîhen Mekrûhiyyet ve Bunun Zâil Olması

Süâl: el-Fıkhü’l-İslâmî’de, 2 müslimin beyinlerinde yapdıkları bir akdin nihâyetinde fâizin tehakkukuna mâni’;

     1- Fâiz akdinin/muâmelesinin yapıldığı mahallin dâru’l-harb hudûdları dâhilinde olması.

     2- Fâiz akdi/muâmelesi yapan müslimin, dâru’l-harbe, dâru’l-harb reîsinin izniyle/pasaport-vize ile girmiş olması (Müste’men) veyâhūd dâru’l-harb tebeâsından olması (Harbî).

     3- Müslimin, fâiz akdi/muâmelesi yapdığı kimsenin harbî olması.

     4- Müslimin, harbî ile yapdığı fâiz akdinin/muâmelesinin her hangi bir cebir ve aldatma olmaksızın tamâmen harbînin rızâ’sıyle tehakkuk etmesi.

     5- Müslimin, harbî ile yapdığı fâiz akdinden/muâmelesinden mutlak kârlı çıkması, şekillerindeki şartlar vücûd bulduğu hâlde bunun tenzîhen mekrūh olmasının esbâb-ı mûcibesi nedir ve bu tenzîhen mekrūhiyyetin zâil olması mümkin midir?

     Cevâb: 2 müslimin beyinlerinde yapdıkları cârî bir akdin nihâyetinde süâlde mezkûr fâizin tehakkukuna mâni’ 5 şartın sâde 1’i hakkında vücûd bulması hasebiyle bunlardan biri, böylece harâm olan bir ameli işleyip günâha girmekdedir ki bu keyfiyyet dîgerinin işlediği amelin tenzîhen mekrūh olmasına sebebiyyet vermekdedir.

     Bunun zâil olması ise süâlde mezkûr fâizin tehakkukuna mâni’ 5 şartın, 2’si hakkında da vücûd bulması ile mümkindir!

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

2 Yorum

    1. Fî’l-hakîka fâiz akdinin, fetvâda mezkûr 5 şarta istinâd edildiği bir keyfiyyetde esâsı îtibâriyle mübâh olması ile birlikde netîcetü’n-netîcedeki, bir beisin vücûda gelmesi esbâb-ı mûcibesiyle keyfiyyet tenzîhen mekrûhiyyet ile nihâyet bulmakdadır. Zâten ilk keyfiyyet mübâh olmasa son keyfiyyet tenzîhen mekrûhiyyet ile nihâyet bulamaz. Saygı, sevgi, Allâh Teâlâ, 2 cihân saadeti nasib eylesin, duâsı ve teşekkürlerim ile…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu