Dârul Harb FetvalarıDarul İslamReddiyeSual & Cevâb

R E D D – İ  K A R A M A N- Z E Y İ L   2

                            R E D D – İ  K A R A M A N- Z E Y İ L   2

     Süal: Hayre’d-dîn Karaman, “Gayr-i müslim bir devletin [daru’l-harbin] müslim vatandaşları [tebeası], İslâm ülkesine [dâru’l-islâma] geçiçi olarak gelmek isterler ise izne/pasaporta tâbi’ olacaklardır” demektedir. Acebâ el-fıkhü’l-İslâmî’de, harbî bir müslimin, dâru’l-islâma, emîrü’l-mü’minînin izni/pasaport ile geçici olarak gelmesi mümkin midir?

     Cevâb: Hayır… Hîçbir harbî müslimin, dâru’l-islâma, emîrü’l-mü’minînin izni/pasaport ile geçici olarak gelmesi mümkin değildir!

     Zîrâ, harbî bir müslimin, dâru’l-islâma, hicreti farzdır ki geldiğinde bi-zâti-hî dâru’l-harb tâbi’i olma keyfiyyeti nihâyet bulup, dâru’l-islâm tâbi’i olur.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu