Dârul Harb FetvalarıHad CezasıSual & Cevâb

Dâru’l-harbde mü’minler, Hudûd-ı Şer’iyye’yi bi’z-zât kendileri tatbîk edebilir mi?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbde ömür sürmek mecbûriyyetinde kalan mü’minler, dâru’l-harbin hudûd-ı Şer’iyye’yi tatbîk etmemesi hasebiyle, hudûd-ı Şer’iyye’yi bi’z-zât kendilerinin tatbîk etmeleri sahîh midir ve işbu tatbîkâtı yapanların vaz’iyyet-i dîniyyeleri nedir?

Cevâb: Aslâ ve kat-â sahîh olmamasının ötesinde, sūret-i kat’iyyede harâmdır.

Ve süâlde mezkûr mü’minlerin, meselâ, bir kâtili “kısâs” diyerek katl etmeleri hâlinde, bi’z-zât kendileri aynen katl etdikleri kimse gibi, kâtil olmalarına binâen, her biri fâsik olur. 

Zîrâ, hudûd-ı Şer’iyye’yi tatbîk ameliyyesi , bi’z-zât Allah -Azze ve Celle- tarafından, halîfeye vazîfe olarak verildi ki, devlet otoritesine istinâd etdirilmeye muhtâç tatbîkâtda, şahıslar kendi kendilerine hareket edip de, dâr-ı dünyâyı hâl-i hâzırdakinden daha bedter bir dâru’n- nedve kılmasınlar.!

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Bu cevâba binâen; bir müslümânın dâhilinde yaşamağa mecbûr kalmış olduğu bir Dâr-ı Harb’te muhâmilik yâhud avukatlık mesleğini yapabilmesi hakkındaki hüküm Hanefî mezhebine göre nedir?

    Selâmu aleyküm.

    1. Müslüman kimse, dâru’l harb beldesinde bu mesleği icrâ edebilir. Hatta dâru’l-harb beldesinde yaşama mecburiyyetinde kalan müslimlere fâidem olsun niyetide olur ise ecir dahi kazanabilir. Allāhu a’lem. Selam ve dua ile …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu