Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de Kur’ân-ı Kerîm’in veyâhūd bir takım sûrelerin transkripsiyonunu hazırlamak, tab’ etmek, satmak ve dağıtmak câiz midir?

Cevâb: Hayır… Aslâ ve kat’â caiz değildir!

Zîrâ, Kur’ân-ı Kerîm’in mûcize olması sebebiyle İslâm yazısı hâricinde yazılması son derece çirkin bir bid’at olmasının yanı sıra fî’l-hakîka transkripsiyon metnin tecvîd kâidelerine tamamen muvafık bir şekilde okunması muhâldir.

HÂŞİYE

“Türkçe Okunuşlu”şeklinde tabîr edilen transkripsiyon metinli “Kur’ân-ı Kerîm” kitâblar veyahūd cüz’ler hâzırlamak, tab etmek ve satmak sūretiyle elde edilen paralar/mâllar sūret-i kat’iyyede harâmdırlar!..

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here