Darul İslami'tikadSual & CevâbTasavvuf / Tarikat

Vahdet-i Vücûd Küfür müdür?

Süâl : Şerîat-ı Muhammediyye’de, tasavvufî bir telakkî olan vahdet-i vücûd küfür müdür?

Cevâb : Hayır… Şerîat-ı Muhammediyye’de, tasavvufî bir telakkî olan vahdet-i vücûdun -küfür olmamasından öte- teferru’âtında birtakım tefsîrî kusūrları bulunmakla birlikde esâsı hakîkatin ta kendidir!

Tasavvufî bir telakkî olan vahdet-i vücûd: Sâhib-i vücûd olanın sâde Allâh -Azze ve celle- olup, eşyâ’nın ise her hangi bir varlığı bulunmayan birer hayâlden ibâret olduğunun kabûlüdür.

Ve işbu kabûl “Lâ mevcûde illa’llâh” (Allâh’dan başka var olan yokdur) tevhîd cümlesiyle de formüle edilip aksî bir îtikâd tasavvufî mânâda küfür add edilmişdir.

Zîrâ, Allâh -hayâl değil- 1 şeydir. Ve O şeyden başka eşyâ’ birer bir nev’ varlık sayılsa bile, netîcede, hepsi birer hayâlden ibâretdir. Hayâl ise aslâ ve kat’â 1 şey değildir.

H Â Ş İ Y E

     Tasavvufî bir telakkî olan vahdet-i vücûdun, -hâşâ, sümme hâşâ- Allâh -Azze ve celle- ile eşyâ’nın 1 ve ayni şey olduğunun kabûlü mânâsındaki küfriyyâtdan felsefî bir telakkî olan vahdet-i mutlak/panteizm ile her hangi bir tevhîdî alâkası aslâ ve kat’â yokdur!..

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. YouTube kanalıma bu yazınızın seslendirmesini yaptığım videoya yorumlar kısmından bu iki sual geldi:
    1) İmam Takiyyuddin Es Subki ve hatta İbn Hacer Askalani gibi Ehli sünnet itikadını bize getiren ve muhtemelen müceddid olan bu imamlar neden vahdeti vücûd küfürdür demişler?
    2) Peki İmam Teftazani ve İmam Allame Aliyyül Kari gibi müctehid imamlar neden Vahdeti vücut küfürdür demişlerdir?

    1. Anladıkları yazının haşiye kısmıdır. Yine haşiye kısmında cevabı var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu