HaberlerOrtadoğu

Şii’ler Ömer bin Abdülaziz’nin mezarını boşalttı.

Müslümanların Halifesinin Naaşı nerede bilinmiyor!

Adaleti, idarî, iktisadî ve içtimaî sahalardaki gayreti sebebiyle Hulefâ-yi Râşidîn’in beşincisi sayılan, müslümanların halifesi hazreti Ömer efendimizin torunu, hadis râvisifakih ve dirayetli bir kelâm âlimi Ömer bin Abdilazîz’in (radıyallahu anh)  mezar-ı şerifinin içi boşaltıldı.

abdulaziz ömer kabri

İdlib güneyinde 12 Ocak’ta ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Şii İran  destekli  Esed- Rus koalisyonu Deir Şarki köyünü ele geçirdi. Köyün el değiştirmesi sonrası Deir Şarki’de bulunan İslam’ın 5. Halifesi Ömer Bin Abdülaziz’in mezarı daha evvel  kundaklanmış / yakılmış büyük zarar vermişti. Daha sonra Şii teröristler tarafından akabinde mezar-ı şerifinin içi boşaltıldı!

717 yılında başlayan halifeliği 720’deki ölümüyle son bulan Ömer’in, aradan geçen 1300 yılın ardından İdlib güneydoğusundaki türbesinde mezhepçi bir saldırıya uğraması, Şii fanatiklerin kafa yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ömer bin Abdilazîz

Adaletiyle Hz. Ömer (Radıyallahu anh) , zühd ve takvâsıyla Hasan-ı Basrî’ye, ilim bakımından Zührî’ye benzetilen Ömer b. Abdülazîz halifeliği sırasında çok sade bir hayat sürmüş, saraylarda oturmayıp Halep civarındaki Hunâsıra’ya yerleşerek zamanının çoğunu orada geçirmiş, resmî ve sivil heyetleri genellikle orada kabul etmiştir. Kamu mallarını yetim malına benzetir ve beytülmâli kendisine bırakılan bir emanet kabul ederdi. Hazineden maaş almadığı gibi şahsî işlerini yürüttüğü sırada devlete ait mumu dahi kullanmadığı kaydedilir.

Ömer b. Abdülazîz aynı zamanda çok hadis rivayet eden güvenilir bir hadis râvisi, seçkin bir fakih, dirayetli bir kelâm âlimidir. İbnü’l-Bâgandî onun rivayet ettiği hadisleri Müsned’inde derlemiştir. Abdülkāhir el-Bağdâdî, Ömer’in tâbiîn neslinden Ehl-i sünnet kelâmcılarının ilki olduğunu ve Kaderiyye’ye reddiye mahiyetinde bir risâle yazdığını söyler (Mezhepler Arasındaki Farklar, s. 289). Ebû Nuaym onun bu konudaki bir mektubunu nakletmektedir (Ḥilye, V, 346-353). Ömer b. Abdülazîz sahih hadislerin tedvîni yolundaki faaliyetleri resmen başlatarak sünnetin derlenmesinde de önemli bir görev ifa etmiş, Zührî onun emriyle derlediği hadis mecmualarını çoğaltıp çeşitli bölgelere göndermiştir. Süryânîce bazı tıp kitaplarını Arapça’ya tercüme ettirdiği de bilinmektedir.

Hz. Ömer’in, bir gece süte su katmasını isteyen annesiyle tartışan kızın konuşmasını dinleyişini mutlaka okumuşsunuzdur. Kızın “Süte su katamam, bizi insanlar görmese de Allah görmektedir” deyişi Hz. Ömer’in o kadar hoşuna gitmiştir ki, onu oğlu Âsım’a eş olarak almıştır. Ömer bin Abdulaziz, işte o evlilikten doğan çocuğun oğludur. Sadece ismiyle değil, adaleti ve takvasıyla da büyük dedesinin torunu olduğunu göstermiştir.

omer bin abdilaziz

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu