Darul İslamHelal-HaramSual & Cevâb

Şerîat-ı muhammediyye’de sakal ve bıyık kazımanın hükümleri nelerdir?

Süâl: Şerîat-ı muhammediye’de sakal ve bıyık kazımanın hükümleri nelerdir?

Cevâb: Sakalın, bırakılması vâcib; bir tutamdan fazlasının kesilmesi sünnetdir.

İmdi, sakalı, kazımak harâm; bir tutamdan fazla kısaltmak veyâhūd uzun bırakmak ise mekrūhdur.

Zîrâ, sakal erkeğe hâss bir uzuv olup, kazınmasıyle, sūret-i kat’iyyede harâm olan: erkeğin kadına benzemesi tehakkuk etmekdedir!

Bıyığı, kazımak sünnettir; kefereye benzeme kasdi olmaksızın upuzun bırakmak ise (harb zamânları hâricinde) mekrūhdur.

HÂŞİYE

Bir berberin, sakal kızımanın harâm olmasına binâ’en sakal kızımakla elde etdiği para da harâmdır!..

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

4 Yorum

    1. Ve aleyküm selâm. Hayır… Bıyık kazımak bid’at değildir! Zîrâ, Hazret-i Peygam-ber’in -Aleyhi’s-selâm- emrine binâ’en eshabın, bir kısmı bıyıklarını, kısaltdı diger bir kısmı ise kazıdılar!

    1. Ve aleyküm selâm. Evet… Sünnet-i seniyyeye münâsib olan mü’min bir kimsenin sakalı, İslâm’ın şiarıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu