Dârul Harb FetvalarıSual & Cevâb

Ne dâru’l-İslâmın ne de dâru’l-harbin hudūdları dâhilinde olan yerlerin hükmü nedir?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, ne dâru’l-İslâmın ne de dâru’l-harbin hudūdları dâhilinde olan yerlerin hükmü nedir?

Cevâb: Ne dâru’l-İslâm ne de dâru’l-harb olmalarına rağmen,
muâmelât îtibâriyle dâru’l-harb hükmündedirler.

Zîrâ, Şerîat-ı Muhammediyye’ye binâen vücûd bulan cân ve mâl emniyyeti, dâru’l-İslâm hudûdları hâricindeki yerlere şâmil değildir.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu