AileDârul Harb FetvalarıKadınNikahSual & Cevâb

İhtilâfu’d-dâr, Nikaha Tesir Eder mi?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harb tebeâsı olan herhangi bir zevceynden herhangi biri, dâru’l-İslâma gelip, dâru’l-İslâm tebeâsından olması veyâhūd dâru’l-İslâm tebeâsı olan herhangi bir zevceynden herhangi biri, dâru’l-harbe gidip, dâru’l-harb tebeâsından olması hâlinde, işbu kimselerin nikâh bağı kopup, beyinlerinde bizâtihi tefrîk hâsıl olur mu? 

Cevâb: Evet…

Süâlde mezkûr kimselerin nikâh bağı kopup, beyinlerinde bizâtihi tefrik hâsıl olur. Zîrâ, nikâh/evlilik akdi -bizâtihi değil- onunla te’mîn edilen maslahat için vaz’ edilmişdir.

İşbu nikâhın/evliliğin îcâbı olan maslahatın ise; dâru’l-harb tebeâsı olan herhangi bir zevceynden herhangi biri, dâru’l-İslâma gelip, dâru’l-İslâm tebeâsından olması veyâhūd  dâru’l-İslâm tebeâsı olan herhangi bir zevceynden herhangi biri, dâru’l-harbe gidip, dâru’l-harb tebeâsından olması ile vücûd bulan ihtilâfu’d-dâr (işbu kimselerden birinin harbî olarak dâru’l-harbide diğerinin ise, mü’min veyâhūd zimmî olarak dâru’l-İslâmda ömür sürmekde olmaları) sebebiyle îfâsı gayr-i kâbil olur.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu