Dârul Harb FetvalarıDarul İslamSual & Cevâb

Dârul Harpte Faiz Alınır mı?

Dârul Harpte Faiz Alınır mı ?

Bir ülke,  hiç bir vakit Hukūk-ı İslâmiyye ile müşerref olamamış  veya müşerref olduktan sonra ne‘ūẕu-bi’llāh sonradan  Dîn ve nâmus düşmanı bedbahtlar eliyle bu ḥuḳūḳ-ı Şerif ibtâl edilmiş, yerine seküler bir nizâmat kâim edilmiş ise mezkûr belde o vakit i’tibariyle  dâru’l harb (dâru’l-küfür) hükmünü,  sâkinleride harbî (dâru’l-harb vatandaşı)  vasfını alır.

Artık bu ülke hudutlarında, ‘aḳid yapılan harbî’nin rızası dahilinde,  kat’i surette cebirhile ve yalan olmaksızın! Ve akdi yapan müslümânın bu alış-verişten kat’i sûrette kazançlı çıkması şartıyla yapılan her türlü fâizli muâmele ile harbînin malını almak Hanefî Amelî mezhebine göre câiz olur.

Şayet, fâiz muâmelesi yapılan kimse mü’min harbî (dâru’l-harb vatandaşı müslümân) ise alınan fâiz, tenzîhen mekrūh ‘tur.

İLYÂS C. YILDIZ

İslâm Devletler Hukūḳu

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Hocam kaynak olarak hangi kitapta geciyor darul harpde faizin caiz olduguna delil hanafi kaynaklarin hangi kitabina bakarak fetva veriliyor

    1. Merhaba Hakan,
      tafsilatlı olarak İmam Serahsi’nin Şerhu’s-Siyeri’l-kebîr ve Mebsut adlı eserlerinde mevcud. Bundan başka hanefi literatürünün baş ucu eserlerinde cihad ve ya had bablarında bu mevzu parça parça işlenmiş haldedir. Tüm kaynakların tertib edildiği bir eser istiyor iseniz, Ahmet Özel’in “İslâm Hukūku Milletler Arası Münâsebetler ve Ülke Kavramı” adlı kitabını tavsiye ederim. Selam ve dua ile …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu