Dârul Harb FetvalarıSual & Cevâb
Trend

Dâr’ül-Harbin şartları nelerdir?

Günümüzde Dârulharb ifadesinden ne anlamalıyız?

Suâl:
Dâr’ül-Harbin şartları nelerdir?

Cevâp;
İslâm hukukuna göre idare olunan memleket kat’i surette Dârü’l-İslâm, aski takdirde (hükümler gayri İslâmi ise) dârü’l-harbdir. (1)

Dâr’ül-harb , ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı memâlike denir. Ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı ülke ister müslümân ister müslümândan gayri kimselerle meskûn olsun dâr’ül-harbdir.

Bu cereyândan murâd, mehâkim (hukuk)  ve hukûmetce olan cereyân dır. (Devletin İslâm ahkamını esas alması)  Yoksa eşhâs beyninde cereyân-ı ahkâma bu bâbda hüküm yokdur.  (Şahıslara ibadet serbestliği  ezan, cuma ve bayram namazlarına müsaade gibi ibâdat kısımlarını yerine getirebiliyor olması orayı Dar’ul İslâm kılmaz)  Zîrâ şahs-ı müslim her ne zamân ve mekânda olursa olsun ahkâm-ı şer’iyye ile âmil olmasına bir mâni’ yokdur. (2)

 

(1) Serahsi - Şerhu es-Siyeri'l-Kebîr)
(2) Abdü'l-Hakîm Arvâsî - Sevânih'ul Efkâr ve Sevâmih'ul Enzâr)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu