Dârul Harb FetvalarıDarul İslamSual & Cevâb

Dâru’l-harbin, dâru’l-İslâma Tehavvül Etmesinde Mü’minin Vazifesi

Süâl: Şerîat- Muhammediyye’de, dâru’l-harbde ömür sürmek mecbûriyyetinde kalan mü’minlerin ikâmet etdikleri ülkenin dâru’l-İslâma tehavvül etmesi için güçleri nisbetinde gayret sarf eylemelerinin hükmü nedir?

    Cevâb: Farzdır!..

     Zîrâ, küfre galebe çalmak, ilmi, dîn, akıl, cân, ırz ve mâl emniyyetini ve sulhu hâkim kılmak, adâleti te’sîs etmek, iyiliği emir eylemek, kötülükden men’ etmek ve Ehl-i sünnet ve’l-cemâati muhâfaza, müdâfaa, ihyâ’ ve azîz kılmak üzere şerîat-ı Muhammediyye’nin külliyyen tatbîk edilebilmesi için dâru’l- İslâmın mevcûdiyyeti asgarî şartdır.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı