Dârul Harb FetvalarıSual & Cevâb

Bir Dârul Harbden, Bir Başka Dâru’l Harbe Hicret

Günümüzde Hicret

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbden dâru’l-İslâma hicretin ve dâru’l-İslâmdan dâru’l-harbe taşınmanın veyâhūd dâru’l-İslâm olmaması hâlinde bir dâru’l-harbden bir başka dâru’l-harbe hicretin hükümleri nelerdir?

Cevâb:

1- Dîn, akıl, cân, ırz ve mâl emniyyetinin olmaması.
2- Şerîat-ı Muhammediyye’yi büyük ölçüde tatbîk edememek.
3- Dâru’l-harbe (bi’l-vâsıta da olsa) hizmet etmek.

Şekillerindeki dâru’l-harbde ömür sürmenin acı meyveleri sebebiyle dâru’l-harbden dâru’l-İslâma hicret imkân dâhilinde olmak şartıyle farz; {1} dâru’l-İslâmdan dâru’l-harbe taşınmak ise hâramdır.{2} Ve (hâl-i hâzırda olduğu gibi) dâru’l-İslâm olmaması hâlinde meskûn dâru’l-harbin şerîat-ı Muhammediyye’yi tatbîk edebilmek husūsunda dev-âsâ sıkıntılar meydâna gelen bir mahallesinden veyâhūd semtinden veyâhūd kaymakamlığından veyâhūd vilâyetinden/eyâletinden ayni sıkıntıların hemen hemen hîç meydâna gelmediği bir başka mahallesine veyâhūd semtine veyâhūd kaymakamlığına veyâhūd vilâyetine/eyâletine ve dahi mü’minîne dîgerine nazaran kat kat dîn hürriyyeti tanıyan dâru’-harbe hicret de imkân dâhilinde olmak şartıyle farz olur.

Şekillerindeki hükümlerden öte hüküm ise şu şekildedir:

Bir mü’minin, dâru’l-harbin dâru’l-İslâma tehavvül etdirilmesi dâvâ-i kudsiyyesine büyük hizmet edebildiği ve böylece nice ulvî inkişâfın vücûda geldiği müddetçe ömür sürmekde olduğu daru’l-harbde kalmağa devâm etmesi lâzımedir!

Zîrâ, mezkûr bütün lâzımelerin illeti şerîat-ı Muhammediyye’yi tatbîkin mümkin mertebe bu lâzımelerin îfâ edilmeleriyle vücûd bulmasıdır.

D İ P N O T L A R

{1} İşbu farzın, mü’minenin mahremi bulunmaması sâkıt olmasına sebeb teşkîl etmemekdedir!..
{2} Bir mü’minin, dâru’l-İslâm sefâret-hânesine tâyîni çıkmasıyle dâru’l-İslâmdan dâru’l-harbe taşınması gibi husūsî bir meşrū’ sebeb olması keyfiyyeti müstesnâ.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu