Dârul Harb FetvalarıNamaz - OruçSual & Cevâb

Dâru’l-harbde meşhur farzları bilmemek…

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbde hidâyete eren bir kimse, işbu ândan îtibaren kendisine (farz olma şartlarının mevcûd olması halinde) 5 vakit namazı kılmanın, ramazânda oruç tutmanın ve zekât vermenin farz olduğunu öğrendiği vakte değin edâ, etmediği işbu mükellefiyyet-i dîniyyeyi kazâ, etmesi farz mıdır?

Cevâb: Hayır… Farz değildir.

Zîrâ, dâru’l-harbde en meşhūr farzları bile bilmemek özürdür.[1]

DİP NOTU

[1] İşbu özrün illeti; “Şer’î hüküm bilinmeden vücûb sâbit olmaz.” şeklindeki, mes’elenin esâsını teşkil eden kâide de mezkûr vücûbun sâbit olması için hükmü bilme imkânının, -dâru’l-İslâmda külliyen mevcûd olmasının hilâfına dâru’l-harbde, tebliğ velâyetinin kesik olmasına binâen, büyük ölçüde gayr-ı mevcûd olmasıdır.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu