Dârul Harb FetvalarıHelal-HaramSual & Cevâb

Dâru’l-Harbde kumâr oynamanın hükmü ve işbu yolla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur mu?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbde kumâr oynamanın hükmü nedir ve işbu yolla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur mu?

Cevâb: Umûmî olarak;

1- Kumâr oynanan mahallin dâru’l-harb hudûdları dâhilinde olması.

2- Kumâr oynayan mü’min bir kimsenin, dâru’l-harbe, dâru’l-harb reîsinin izniyle/pasaport-vize ile girmiş olması veyâhud dâru’l-harb tebeâsından olması. 

3- Kumâr oynayan mü’min kimsenin, işbu kumârı oynadığı kimsenin hârbi olması.

4- Kumâr oynayan mü’min kimsenin, harbî ile oynadığı kumârın herhangi bir cebir, aldatma, yalan, hîle olmaksızın, tamâmen harbînin rızâsıyle tehakkuk etmesi.

5- Kumâr oynayan mü’min kimsenin,harbî ile oynadığı kumârdan kazanan olarak çıkmasının kat’î olması.

Şeklindeki işbu, Hanefî mezhebinin temel menba’ kitâblarından çıkarıp, şerh etmek ve maddelemek sūretiyle kayıd etdiğim şartlara istinâd edilerek oynanan kumâr câiz/halâldir.

Mezkûr şartların 1, 2, 3 ve 4 numaralı olanlarının mevcûd, (5 numaralı olanının gayr-i mevcûd) olduğu (mezkûr şartların herhangi biri gayr-i mevcûd olduğu gibi) bir hâlde ise, kumâr oynamak kat’iyyen harâmdır.

Lâkin, her (mezkûr 5 şartın tamâmının ve işbu şartların 1, 2, 3 ve 4 numaralı olanlarının mevcûd [5 numaralı olanının gayr-i mevcûd] olduğu) 2 hâlde de utmakla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur !

Zîrâ, Şerîat-ı Muhammediyye’ye binâen, dâru’l-İslâmda vücûd bulan mâl emniyyeti harbîlere şâmil değildir.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

15 Yorum

 1. Hocam 5. Madde olan kat’iet şartı olmazsa caiz olur mu? Yani kaybedip kazanmanın meçhuliyeti.

   1. Ama hocam şöyle yazmışsınız;

    Lâkin, her (mezkûr 5 şartın tamâmının ve işbu şartların 1, 2, 3 ve 4 numaralı olanlarının mevcûd [5 numaralı olanının gayr-i mevcûd] olduğu) 2 hâlde de utmakla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur !

    5 şart ise katiyyetten kazanacağını bilmek deniyor. Katiyyen kazanmayı bilmeden de oluyor, değil mi?

    1. Neticesinde kazanacağını bilmeden oynamak haramdır. Lakin bu kişi kazanacağını bilmeden oynadı ve kazandı ise bu para yine helal olur.

     1. Peki hocam darul harpte kumar işletmesi kurmak ve oradan para temin etmek caiz midir?

      Bu soruyu iki cihetten soruyorum;
      1. si darul harpteki müslümanın kendisinin işletmesi ve parayı kendi kazanması.

      2. si İslam’a fayda vermek amacıyla buradan para temin edilmesi ve İslami şeylere harcanması.

      İkisinin hükmü nedir hocam?

     2. Hocam peki darul harpte kumar işletmesi kurmanın hükmü nedir?

      Yani müslümanın bundan kişisel gelir etmesi, yahut burdan gelen parayı İslami faaliyetlere vermesinin hükmü nedir? İkisi de ayrı.

     3. 5 Şart yerine geldiği taktir de böyle bir işletme açabilir ve meşru olmak kaydıyla istediği yere kullanabilir.

 2. Selamün Aleyküm. Sayın hocam, müminin harbî karşısında oynadığı kumarı katî olarak kazanacağını bilmesi mümkün müdür? Zan ayrı… Ğalib-i zan, ayrı… Kat’î kelimesi, Allah Resûlünün olmadığı bir dönemde hangi seviyeyi izah ediyor? Rum suresi meselesi doğrudan İlahi Vahiy… Güreş Meselesi ise Doğrudan Allah Resûlünün ameli… Katîyetin bu döneme bakabilecek bir açısı; Salih rüya, Salih kimsenin gördüğü rüya olabilir mi? Çünkü Allah Resulü bu mevzûda, “Rüyayı Salih kişi görür ve ayniyeten çıkar” mealinde bir hadisi şerif de buyuruyor. Bu dönemde harbî ile kumardan önce, yani “VAHY’in olmadığı bir dönemde KAT’î kelimesinin tam karşılığı nedir?

  1. Merhaba Yunûs. Rum Suresi ayetleri indiğinde, Hz Ebubekir efendimizin bu ayete istinaden girdiği iddia gibi kat’i olmasından bahsediyoruz. Herhangi bir muallak vaziyyet olmaması şarttır. Fıkhi bir mes’ele olduğu için rüya ile bu mes’elede ‘amel edilmez.

 3. Darül-Harpte yasayan insanlar- müslim veya gayr-ı müslim- harbî statüsünde değil midir?
  Bu durumda ister müslim,ister g.müslim kendi aralarında yaptıkları muâmeleler, kumar olsun,faiz olsun,kendi düzenledikleri kanunlara,kurallara göre değerlendirilmesi gerekir,diye düşünüyorum.

  1. Ali bey merhaba. Daru’l islâm’ın olduğu yerde dâru’l harbe gitmek (ticaret yahud devlet vazifelendirmediği müddetçe) câiz değildir. İslâm devletinin olmadığı zamanda ise 1 dâru’l harbde bu gün olduğu gibi müslimler de yaşayabilir. Bunda dikkat edilecek husus dinîni idâme de rahata erebileceği yeri tercih etmesidir. Sualinize gelecek olur isem; dâru’l harbde yaşayan her kim olursa olsun harbi’dir. Harb/küfr diyârının ehli/vatandaşı manâsındadır. Bu ister kâfir ister müslîm olsun fark etmez. Müslim ise bu kişi dinîn emirlerine gücü yettiği kadar itaât etmeli, haramlardan ictinab edip kaçınmalıdır. Eğer kendi aralarında düzenledikleri kanunlar onu ilgilendirir dediğiniz anda zinâ etse hâşâ caizdir demek olur. Zirâ küfür diyarında zinâya serbestlik vardır. O sebeble kendi düzenledikleri kanunlar da onu harâma sokmayan kısımlarına itaat etmeli, harama sokan kısımlarından dinî icâbı kaçınmalıdır. Fâîz gibi muâmelelerde mezhebinin ictihadlarına göre akid yapmalıdır. Ben bu muâmelelerin câiz yahud câiz olmayan kısımlarını sitede yazdım.
   Teşekkür eder. 2 cihân saâdeti niyâz ederim.

 4. Merhaba, Darülharb sınırları için de faaliyet gösteren, merkezi ve sahibi gayrimüslim olan, online kumar sitelerinde kumar oynamanın hükmü nedir?

  1. Dâru’l-harb sınırları içerisinde kumar oynamak, oynatmak (neticesinde kat’i olarak kazanacağını bilmediği taktirde) haramdır.

 5. Merhaba, Türkiye’den online olarak ABD’deki bir kumar sitesine bağlanıp kumar oynansa ve para kazanılsa, kazanılan bu paranın hükmü nedir? Saygılarımla.

 6. Merhaba Berk.
  Her hangi bir beldeden dünya’nın en uzak diyârında olan 1 dâru’l harb’de yapılan fasîd akitlerde (kumar, faiz, içki alım satım vs.) yalan, cebir, hîle, aldatma olmaksızın ve neticede kat’i olarak kazançlı çıkılacak ise bu akitte Hanefî ‘ameli mezhebine göre hiç bir beis yoktur. Netîcesi bilinmeyen bu gibi akidlerden kâr elde edilmiş ise; bu paralar helaldir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu