Dârul Harb FetvalarıSual & Cevâb

Daru’l-Harbde dövize endeksli vâdeli mevdū‘āt açmak câiz midir?

Şerîat-ı Muhammediyye’de dâru’l-harb hudutlarında, ‘aḳid yapılan harbî’nin ve ya müessesenin  rızası dahilinde,  kat’i surette cebirhile ve yalan olmaksızın! Ve akdi yapan müslümânın bu alış-verişten kat’i sûrette kazançlı çıkması şartıyla, işbu şartların vücûd bulduğu müessesede yapılan akde binâen vâdeli mevdū‘āt açmak Hanefî Amelî mezhebine göre câizdir.

İmdi,  ilave olarak eğer döviz kuru yükselmiş ve mevduâta bu miktarı devlet ödemeyi taahhüd etmiş ise, bu hibe mesabesinde olup, baştan akit yapılsın ve ya yapılmasın üstte kaydettiğim şartların yerine gelmesiyle her halükârda câiz olur.

İLYÂS C. YILDIZ

İslâm Devletler Hukūḳu

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Aynı kaynağın aynı sayfasını siz darülharbe, başka siteler darülislama kanıt olarak gösteriyor. Bu kaynaklar elimizde olmadığından kafamız karıştı, bir taraf feci yanılıyor. Bizim bu kaynakları bulmaz şansımız yok, ne yapalım Allah için?

    1. Metin bey, İslam Hukukunun geçmediği beldeye Daru’l-İslam’dır, faiz alınmaz diyen her lakırdı batıldır. Esası i’tibariyle hiç bir delilleri olmadığı gibi 4 mezhebin ittifakı olmakla Şeriat-ı Muhammediyyenin geçmediği memâlik daru’l-harb hükmünde olup şartlar yerine geldiği vakit hanefi mezhebine göre harbi ile fasid akidler yapılabilir. Henefi ‘ameli mezhebinin benim ulaşabildiğim 23 menbaı’ fıkhın teşekkül ettiği ilk asırdan ınkıtaya uğramaksızın günümüze kadar gelen eserleri bu şekilde söylüyor.

      Selam ve dua ile …

      1. İmamı Azam’ın 3 şartını siz darülharp delili olarak, siteler darülislam delili olarak kullanıyor. Mümkünse İmamı Azam’ın bu fetvasını kaynaktan doğrudan kopyalayıp buraya koymanızı rica ediyorum. Sayfanın resmi olur, sayfadan birebir kopyalamak olur farketmez. İmamı Azam tevilsiz konuşsun biz de susalım. Allah razı olsun, selamlar.

  2. Bir beldenin Darul harb ve ya Darul islam olup olmaması hakkında Hanefi hukukçularının umumunun görüşü imameyn’in kavli üzeredir. Inkıtasız gelen bu kavillerde mes’ele sarihdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu