Dârul Harb FetvalarıSual & Cevâb

Dâru’l-harb de, hâkimin verdiği hüküm, Şerîat-ı Muhammediyyeye muvāfıḳ olursa bu hüküm Şer’î olur mu?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, Şerîat-ı Muhammediyye esâs ittihâz edilmeksizin teşkil edilen kânûn ve/veyâhūd her hangi bir dâvâyı laiklik esâs ittihâz edilerek teşkîl edilen ahkâma ve/veyâhūd nizâma istinâden karâra bağlamakla vazîfelendirilmiş bulunan bir hâkimin verdiği hüküm, netîce itibâriyle, Şerîat-ı Muhammediyye’ye tevâfuk etmesi halinde, işbu kânûn ve/veyâhud hüküm Şer’i olur mu?

Cevâb: Hayır… Süâlde mezkûr keyfiyyetdeki her hangi bir kânūn ve/veyâhūd hüküm aslâ ve kat’â Şer’î olamaz!

Zîrâ, her hangi bir kânûnun ve/veyâhūd hükmün Şer’î olabilmesi için, sâde, netîce îtibâriyle, Şerîat-ı Muhammediyye’ye tevâfuk etmesi aslâ ve kat’â kâfî olmayıp, dâru’l-harbde vâzı’-ı kânûn kimselerin kânûn teşkîl ederken ve/veyâhūd her hangi bir dâvâyı laiklik esâs ittihâz edilerek teşkîl edilen ahkâma ve/veyâhūd nizâma istinâden karâra bağlanmakla vazîfelendirilmiş bulunan bir hâkimin hüküm verirken dâru’l-harbin kânûn-ı esâsîsine ve/veyâhūd nizâmına istinâd etmek sūretiyle Şerîat-ı Muhammediyye’yi esâs ittihâz etmeleri Şerîat-ı Muhammediyye’de esâsı teşkîl eden mutlak şart olup, işbu şartın vücûd bulması muhâldir.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu