Dâru’l-harbde meşhur farzları bilmemek…

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde hidâyete eren bir kimse, işbu ândan îtibaren kendisine (farz olma şartlarının mevcûd olması halinde) 5 vakit namazı kılmanın, ramazânda oruç...

Seferde Meşakkat çekmeyen bir kimse namazları 2 yerine 4 rek’at olarak kılabilir mi?

Sual: Hanefî’de seferde hiçbir meşakkat çekmeyen bir kimse namazları 2 yerine 4 rek’at olarak kılabilir mi? Şâfiî mezhebi ile Hanefî mezhebi arasında bu hususta ihtilaf...

İmsak (Sahur) vakti erken mi başlıyor ?

Hoca'nın teki , memleketimizde oruç ve namaz vakitlerinin yanlış tesbit edildiğini, imsak ( sahur ) vaktinin erken başlatıldığını ve insanlara 70 dakika fazla oruç...

Şerîat-ı Muhammediyye’de, Dâru’l-harbde bayram namâzı vâcib midir ?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde bayram namâzı vâcib midir, vâcib değil ise, kılınması hâlinde sahîh olur mu? Cevâb: Hayır... Vâcib değildir. Kılınması hâlinde, tahrîmen mekrûh bir nâfile olup,...

Cem-i tehirde tertip nasıl olmalıdır ?

Sual: Mukimken veya seferde Hanbelî veya Mâlikî mezhebini taklid ederek öğle namazını ikindi namazı vaktine tehir ederek cem eden bir kimse, ikindi vakti girince önce...

Askere Cuma namazı için izin verilmezse, gitmemesi günah olur mu?

Cevap; Esir hükmünde olana Cuma namazı farz olmaz. Öğleni kılar.   Prof.Ekrem Buğra Ekinci

Aşı veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Suâl: Aşı veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Cevab; Evet. Vücudun normal menfezleri dışındaki yerlerden vücuda zerkedilen sıvı ilacın içeriye, hazım yollarına gittiği iyi biliniyorsa, oruç...

Namaz üç vakittir diyen küfre düşer mi?

Cevab: Delili varsa ise de, 5 Vakit olduğuna icma vardır. icma’ya karşı geldiği için bid’at ehli olur. Delilsiz söylemek küfre düşürür.

Hayızı biten kadın bittiği anda gusül almak zorunda mıdır, yoksa namaz vaktine kadar tehir...

Cevab; Hayır. Gusl namaz içindir. Namaz kılacağı zamana kadar tehir edebilir. Ancak belli hallerde gusletmeden kocasına yakın olamaz.

Fıkıh kitaplarında namazı devlet reisi veya vâlinin izni ile kılmak, Cuma namazının eda şartı...

Cevap; Darülislamda, yani İslâm hukukuna göre idare olunan yerlerde Cuma namazı kılmak farzdır. Bunu halife veya bunun izin verdiği kimse (imam-hatib) kıldırır. Halife olmayan beldelerde, cuma...

Güvenlik görevlilerinin veya İşinden dolayı izin verilmeyen kişilerin cuma namazına gidememesi hakkında bilgi verir...

Cevap; Dârülharbde nafakasından olacaksa, gitmeyebilir. Öğle namazını kılar ...

Cuma namazından sonra zuhr-ı âhir denilen namaz bid’at mıdır? Kılınmasa olmaz mı?

Cevap; Cuma günleri zuhr-ı âhir (âhir zuhr, son öğle) denilen namazın kılınması zaruret sebebiyle kabul edilmiştir. Çünki Cuma namazının sahih olabilmesi için, namazın kılındığı yerin...

Ramazanda yatsıyı cemaatle kıldık. Terâvih kılmadık. Vitri cemaatle kılabilir miyiz?

Cevap :   Kılamazsınız. Vitr namazı, yalnız Ramazanda cemaat ile kılınır. Ramazanda yatsının farzını cemaat ile kılmayanlar, toplanıp da terâvihi ve vitri cemaat ile kılamazlar....

Çok Okunan

OSMANLI DEVLETİ LAİK MİYDİ?

Osmanlı Devleti Laik Miydi? Bu soruyu kime sorsanız iki uç cevap alırsınız. İlk cevap şöyledir: “Devlet din adamlarının kontrolünde idi. Dolayısıyla laik değil; teokratikti. Zaten...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindi!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

Ebû-Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmâm Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler hakkında "hadîslerinin sahihliği...

Bir dâr/ülke/yer dâru’l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat’â dâru’l-harb olamaz.” Hükmü umûmî...

Süâl: Kadir Mısıroğlu ve İsmet Özel  "Bir dâr/ülke/yer dâru'l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat'â dâru'l-harb olamaz." hükmünün umûmî bir kâide olduğunu söylemekdedirler. İşbu lakırdıları doğru mudur,...

İran’da Ezan’a Yeni Eklemeler Yapılıyor!

İran’da bazı kesim Hz. Ali’den Sonra Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin’i de ezandaki şahadeteyine eklediler.   İran’da bazı Şiilerin Ezan’ı yeniden değiştirdiği ve Hz. Ali’den sonra...

Redd-i Sifil

Ebû Bekir Sifil`in, dâru'l-Harb  dâru'l-İslâm mevzuunda ki  iddialarının batıllığı. Ebû Bekir Sifil`in, 24 Nisan 2017 tarihli  neşr ettiği videoda (1) Türkiye dâru'l-harb midir? suâline binaen...