Sakal Traşı olmak caiz mi

Süâl: Şerîat-ı muhammediye’de sakal ve bıyık kazımanın hükümleri nelerdir?

Cevâb: Sakalın, bırakılması vâcib; bir tutamdan fazlasının kesilmesi sünnetdir.

İmdi, sakalı, kazımak harâm; bir tutamdan fazla kısaltmak veyâhūd uzun bırakmak ise mekrūhdur.

Zîrâ, sakal erkeğe hâss bir uzuv olup, kazınmasıyle, sūret-i kat’iyyede harâm olan: erkeğin kadına benzemesi tehakkuk etmekdedir!

Bıyığı, kazımak sünnettir; kefereye benzeme kasdi olmaksızın upuzun bırakmak ise (harb zamânları hâricinde) mekrūhdur.

HÂŞİYE

Bir berberin, sakal kızımanın harâm olmasına binâ’en sakal kızımakla elde etdiği para da harâmdır!..

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here