Suâl:
Dâr’ül-Harbin şartları nelerdir?

Cevâp;
Bir memleket, İslâm hukukuna göre idare olunuyorsa, yani kanunlar Kur’an-ı kerime göre ise, orası Dârül-İslâm’dır. Aski takdirde dârülharbdir. (Serahsi – Şerhu es-Siyeri’l-Kebîr)

 

/E.Buğra Ekinci