Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, her bir mü’min ve mü’mine’nin ömür sürmekde oldukları dârın/ülkenin/yerin İslâm mı, harb mi olduğunu öğrenmesinin veyâhūd öğrenmemesinin hükümleri nelerdir?

Cevâb: Süâlde mezkûr mes’eleyi her bir mü’min ve mü’mine’nin öğrenmesinin hükmü, sūret-i kat’iyyede farz; öğrenmemesinin hükmü ise, sūret-i kat’iyyede harâmdır.

Zîrâ, her bir mü’min ve mü’mine’ye, ilm-i hâlini öğrenmek, sūret-i kat’iyyede farz ve bir farzın îfâ edilmemesi ise, sūret-i kat-iyyede harâmdır.

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here