Anasayfa Muhârrirler Muhârrir Editör

Editör

Editör
183 Makâle 1 YORUMLAR
info@darulislam.com.tr

Moğollar ve Mevlana

Anadolu’nun yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Moğollar ile olan ilişkileri, Anadolu tarihinin canlı tartışma konuları arasında yer almaktadır. Mevlânâ gibi sevgi ve hoşgörü...

Halep’de Şii, Esed ve PYD Milisleri Topyekün Saldırıya Geçti!

Muhalif güçler, rejim ve İran destekli Liva Kudüs örgütü milisleriyle üç gün süren şiddetli çatışmaların ardından Halep kent merkezinin doğusundaki Hanano, Cebel Bedro, Badiin,...

Musul, nasıl elden çıktı ?

Osmanlıların kaybettiği son şehir olan Musul, İngiltere ile Ankara arasında uzun süren bir ihtilafın da sebebi oldu. Lozan Müzakereleri bu yüzden kesildi. Sonra iş...

Osmanlı Padişahları İçki İçermiydi?

Osmanlı Padişahları İçki İçermiydi? Her şey 10 sene kadar evvel yaşlı ve afili bir gazete köşe yazarının, “Sultan Hamid rom içerdi. Dedesini defalarca görmüş olan...

IŞİD sözcüsü Adnani öldürüldü

IŞİD, örgütün iki numarası olarak tarif edilen ve aynı zamanda sözcüsü olan Ebu Muhammed Adnani'nin Halep'te öldürüldüğünü duyurdu. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütün sözcüsü...

Dinde Sahte Otoriteler!

Son yıllarda Türkiye’de yaşanan korkunç ahlakî yozlaşma, özellikle din ve dil sahasına yansıyor. Dil alanındaki tedennî, sanal medyanın dipsiz kuyularında kaynayıp gidiyor, pek fark edilmeden Türkçe her geçen...

Karayılan: Kürtlerin İran’a karşı silahlı mücadele etmesi yasaktır!

PKK lideri İranlı Kürtleri “İslam Cumhuriyeti’ne karşı silahlı savaş konusunda” uyardı! “İran’ın Kürt bölgesindeki partiler silahlı savaşın bir bedeli olacağını unutmamalıdırlar. Onlar örgütsel, kültürel ve...

DARBELERLE GEÇEN ÖMRÜ DERBEDERİMİZ

İktidar her zaman çoklarının gözünü kamaştıran bir hayal ve erişmek için icabında her yola başvuracakları bir emel olmuştur. Tarih, bu emele kavuşmak için icabında...

Bir Darbe Teşebüsünün Hatırlattıkları…

15 Temmuz 2017, FETÖ’nün ordudaki komitacılarla el ele vererek giriştiği darbe teşebbüsünün yıldönümüdür. Önceki darbelerden farklı olarak halkın demokrasiye sahip çıktığı bu hareket, şükür...

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindi!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

Türkiye’de laiklik/Sekülerizm Yükselişte!

Pew Araştırma Merkezi’ne göre Türkiye'de yasaların Kuran'a göre hazırlanmasını isteyenlerin oranı yüzde 13. Dinin yasalarda hiçbir etkisi olmamasını isteyenlerin oranı ise 2012’den sonra arttı,...

Suriye’de katliam! Sağlık kuruluşu ve okula saldırı: 50 ölü

Birleşmiş Milletler, Halep ve İdlib'te 5 sağlık kuruluşu ile 2 okula füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.   Rusya ve Esed birliklerinin ortaklaşa Halep ve İdlib'te 1 hastahane 4...

Diyânet İşlerinin Asıl Kurulma Gâyesi ve Diyânet Bütçesi…

Demokratik açılım, uzun zamandır böyle şeylere pek alışık olmayan cemiyetimizi hayli şaşırtıyor. İnsan haklarına riayet, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması, kimsenin ırkından...

Pakistanlı alim Ensari vefat etti.

Pakistanlı alim ve eski Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Zafer İshak Ensari, İslamabad'daki Faysal Camii'nde, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Pakistanlı...

Rasulullâh Efendimiz bir cariyeye “Allah nerededir?” diye sordu; o da “Semâdadır” Dedi. Vak’asının İzahatı...

Suâl: Kefaret için azat edilmek üzere huzuruna getirilen bir câriyeye Hazret-i Peygamber bir cariyeye “Allah nerededir?” diye sormuş; o da “Semâdadır” demiş. Sonra “Ben kimim?”...

İran ve Esed rejimi Halep saldırısına hazırlanıyor!

Times Gazetesi, 'Esed ve İran, Halep taarruzu için yığınak yapıyor' diye yazdı İngiliz Times Gazetesi, Suriye'de çözüm arayışları devam ederken Esed rejimi ve İran'ın Halep'e...

Hazret-i Âdem ve Havva’nın çocukları kendi aralarında evlenerek mi çoğalmışlardır?

Suâl: Hazret-i Âdem ve Havva’nın çocukları kendi aralarında evlenerek mi çoğalmışlardır? Cevâb; Evet. Peygamberlerin bildirdiği iman aynıdır. Ama her peygamberin şeriatı, yani emir ve yasakları farklı olabilir....

İslâm’da recm cezası var mıdır?

Sual: İslâmiyette recm cezası var mıdır? Cevap; Hadd suçu olan zinâ, birbirleriyle evlilik ve mülkiyet gibi bir bağ bulunmayan iki tam ehliyetli, görebilen ve konuşabilen Müslüman veya...

Zâhiriye mezhebi, Ehl-i Sünnet mezheplerinden mi sayılır?

Sual: Zâhiriye mezhebi, Ehl-i Sünnet mezheplerinden mi sayılır? Cevap; Zâhiriye mezhebinin kurucusu Davud ez-Zâhirî Ehl-i sünnettir. Zahiriyye mezhebinin kavilleri üzerinde ulema ihtilaf etmiştir. 1.Ebû İshak İsferâyînî ve İmamü’l-Haremeyn...

Cem-i tehirde tertip nasıl olmalıdır ?

Sual: Mukimken veya seferde Hanbelî veya Mâlikî mezhebini taklid ederek öğle namazını ikindi namazı vaktine tehir ederek cem eden bir kimse, ikindi vakti girince önce...

Çok Okunan

OSMANLI DEVLETİ LAİK MİYDİ?

Osmanlı Devleti Laik Miydi? Bu soruyu kime sorsanız iki uç cevap alırsınız. İlk cevap şöyledir: “Devlet din adamlarının kontrolünde idi. Dolayısıyla laik değil; teokratikti. Zaten...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

Ebû-Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmâm Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler hakkında "hadîslerinin sahihliği...

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindi!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

Diyânet İşlerinin Asıl Kurulma Gâyesi ve Diyânet Bütçesi…

Demokratik açılım, uzun zamandır böyle şeylere pek alışık olmayan cemiyetimizi hayli şaşırtıyor. İnsan haklarına riayet, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması, kimsenin ırkından...

Bir dâr/ülke/yer dâru’l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat’â dâru’l-harb olamaz.” Hükmü umûmî...

Süâl: Kadir Mısıroğlu ve İsmet Özel  "Bir dâr/ülke/yer dâru'l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat'â dâru'l-harb olamaz." hükmünün umûmî bir kâide olduğunu söylemekdedirler. İşbu lakırdıları doğru mudur,...

İran’da Ezan’a Yeni Eklemeler Yapılıyor!

İran’da bazı kesim Hz. Ali’den Sonra Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin’i de ezandaki şahadeteyine eklediler.   İran’da bazı Şiilerin Ezan’ı yeniden değiştirdiği ve Hz. Ali’den sonra...